Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

1/9
Brown-headed gulls are seen along the bank of Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Li Xin)

Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

2/9
A tourist takes pictures of a brown-headed gull along the bank of Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

3/9
Brown-headed gulls are seen along the bank of Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

4/9
Brown-headed gulls are seen along the bank of Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

5/9
Brown-headed gulls are seen along the bank of Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Li Xin)

Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

6/9
Brown-headed gulls are seen on Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

7/9
A brown-headed gull flies over Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Li Xin)

Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

8/9
Brown-headed gulls are seen along the bank of Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Zhou Jinshuai)

Brown-headed gulls seen along bank of Nam Co Lake in SW China's Tibet

9/9
Brown-headed gulls are seen on Nam Co Lake in southwest China's Tibet Autonomous Region, July 5, 2019. (Xinhua/Zhou Jinshuai)